NaR9Nax9LWVcLGx7LGB6LGJ4NTcsynIkynwdxn1c
Mansabun

Mansabun


PENERBIT IRFANI - Di tengah maraknya kampanye mengenai gaya hidup yang berkelanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah salah satunya melalui program Kurikulum Merdeka yaitu Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan Lil Alamin, MAN 1 Bogor mengembangkan program gaya hidup berkelanjutan untuk memanfaatkan lahan yang tidak terpakai di area MAN 1 Bogor dengan ditanamai tumbuhan sayur-sayuran.

Buku ini mengajak pembaca untuk mengetahui berbagai macam karakteristik tumbuhan sayur serta kendala dan manfaatnya. Selain itu, dibuku ini juga dijelaskan proses pelaksanaan program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan Lil Alamin tema Gaya Hidup Berkelanjutan dari awal perencanaan, pelaksanaan, panen serta pengemasan produk untuk dipasarkan. Dengan adanya contoh konkret pelaksanaan penanaman tumbuhan sayur, buku ini tak hanya menjadi inspirasi tetapi juga dapat menjadi motivasi kita untuk senantiasa menjaga ketahanan pangan dan melestarikan pola gaya hidup berkelanjutan.

Identitas Buku

Judul: Mansabun
Penulis: Siswa-Siswi MAN 1 Bogor
QRCBN: 62-438-3565-353

Comments

Formulir Pemesanan via Whatsapp