NaR9Nax9LWVcLGx7LGB6LGJ4NTcsynIkynwdxn1c
Penjelasan Ringkas Risalah Islam Berkemajuan

Penjelasan Ringkas Risalah Islam Berkemajuan
PENERBIT IRFANI - Penjelasan Ringkas Risalah Islam Berkemajuan

Islam berkemajuan adalah Islam yang kompatibel dengan kehidupan sosial dan berperan nyata dalam mentransformasikan kehidupan ke arah yang lebih baik. Islam berkemajuan adalah Islam yang tidak mendikotomikan antara semangat iman dan kemajuan kehidupan. Islam berkemajuan adalah Islam yang memajukan peradaban.

Singkatnya, Islam berkemajuan merupakan sebuah model pemahaman dan pengamalan Islam yang mencakup dua aspek sekaligus: pertama, penanaman kesadaran transendental atau keimanan, kedua, transormasi sosial. Dua unsur inilah yang diusung kembali oleh tokoh-tokoh pembaharuan Islam dan ditegakkan oleh Ahmad Dahlan melalui gerakan Muhammadiyah.

Identitas Buku

Judul: Penjelasan Ringkas Risalah Islam Berkemajuan
Penulis: Tohirin
Editor & Penata Letak: Ahmad Soleh
Desain Sampul: Ahmad Soleh

Cetakan I, Juli 2024
Ukuran: 14 x 20 cm
Tebal: vi + 70 halaman
ISBN: -

Comments

Formulir Pemesanan via Whatsapp